Καδένες - Τροχαλίες - Αλυσοτροχοί - Γρανάζια - Τaper Bushes - 

Κόμπλερ - Ανταλλακτικά Μαργαρίτας - Κρεμαριέρες-Σφιγκτήρες

 (Πατήστε εδώ για τον Τεχνικό Κατάλογο)


sati.gif  logo-pizzirani.jpg


καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες

καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες
καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες καδένες, τροχαλίες, αλυσίδες
kopler-1 kopler-2 kopler-3