Γραναζωτές Αντλίες


 ronzio.gif  parker.gif


Group1 & Group2 - Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Καπάκια από κράμα μετάλλων
 • Αλουμινένιο σώμα (και από μέταλλο)
 • Υψηλής πίεσης πάνω από 300 bar, μέγιστης συνεχόμενης πίεσης 4.350 PSI
 • Eιδικά δόντια για χαμηλό επίπεδο θορύβου
 • Τσιμούχες υψηλής θερμοκρασίας


Group1 : Κλίμακες Χωρητικότητας 1.1-1.6-2.1-2.6-3.2-3.7-4.2-4.8-5.5 6.2-7.8-8.8 cc/rev
Group2 : Κλίμακες Χωρητικότητας 4-6-8-11-14-17-20- 25-31 cc/rev

 • Μονής και διπλής κατεύθυνσης
 • Αντλία από κράμα αλουμινίου
 • Χωρητικότητα 15-110
 • Μέγιστη πίεση 300 bar
 • Μέγιστη στιγμιαία πίεση 350 bar

Group3 - Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Μονής και διπλής κατεύθυνσης
 • Αντλία από κράμα αλουμινίου
 • Χωρητικότητα 15-110
 • Μέγιστη πίεση 300 bar
 • Μέγιστη στιγμιαία πίεση 350 bar

Μεγάλη ποικιλία απο φλάντζες και τσιμούχες

Γραναζωτές Υδραυλικές Αντλίες

 
 antlia-Z1  
 
 Τύπου Group 1, 2 & 3

 

 
 
antlia-w4 antlia-w3
 
 

Τύπου W3 & W4